Annathan palautteesi Peuramaan finaaliviikonlopulta

21.3.2022

Ohessa linkki Peuramaan viikonlopun palautelomakkeeseen 

Palauteloamkkeelle tästä

tai kopioimalla ohienen osoite selainriville

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqMX73541ARoY193ZKOO0eBEbWAC_mGAPHVjsim6LCl91bqQ/viewform?fbclid=IwAR1Sn_eQCCvQ3mh9WdJV9WEE2zlbiL8-ux4etRIPBd4zjicLMlxJKmz_CCo