Kilpailusäännöt

ES Cup Kilpailusäännöt

 

Yleistä

Etelä Suomen alpin kisat ovat kansallisia kilpailuita ja niissä noudatetaan Ski Sport Finlandin ja FIS:n sääntöjä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin ja tarkennuksin.


 

Kilpailujen hakeminen

Kilpailujen järjestäminen myönnetään ES Alpin jäsenseuroille. Kilpailut haetaan ES Alpilta vuosittain ohjeiden mukaan. 


 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

ES Cup ‑kilpailuihin ja Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailuihin saavat osallistua kaikki kilpailijat, joilla on Ski Sport Finlandin SkiPassi tai lisenssi sekä ulko­maalaiset kilpailijat, joilla on oman maansa lajiliiton FIS-edustajajärjestön lisenssi. Ulkomaalaisilta kilpailijoilta edellytetään lisäksi vastuun­vapautussopimuksen alle­kirjoitusta.

ES Cup -kokonaiskilpailuun voivat osallistua vain Etelä-Suomen Alpin jäsenseurojen laskijat. Cup-pistelaskentaa varten laskijoiden sijoitukset katsotaan, kuin ulkomaalaiset ja jäsenseurojen ulkopuoliset kilpailijat eivät olisi kilpailuun osallistuneet.

Etelä-Suomen alpin jäsenseurat ilmoittavat kilpailijansa ESA:n web-järjestelmän kautta ja muut seurat Ski Sport Finlandin lomakkeella kilpailukutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä seuran on nimettävä joukkueenjohtaja.

Määräajan jälkeen ilmoitetut kilpailijat ovat jälki-ilmoittautuneita.


 

Kilpailukutsut ja ‑maksut

Kilpailukutsussa tulee esittää säännöissä vaaditut asiat. Kilpailun järjestäjä vastaa, että ESA:n web-järjestelmässä olevat tiedot vastaavat kilpailu­kutsua. Kilpailukutsu ladataan web-järjestelmään sekä lähetetään sähköpostilla ES Alpille ja Ski Sport Finlandille.

Jos kilpailukutsua muutetaan ohjelman muutoksen takia sen julkaisemisen jälkeen, lähetetään päivitetty kutsu ja ilmoitus muuttuneista tiedoista ES Alpille ja Ski Sport Finlandille sekä muutetaan kutsu web-järjestelmään. Mikäli kilpailuun on jo ilmoittauduttu, järjestävä seura toimittaa muille seuroille ja niiden joukkueen­johtajille tiedon muutoksesta.

Kilpailun siirrosta tai peruuntumisesta on ensin sovittava ES Alpin ja Ski Sport Finlandin kanssa. Ilmoitusvelvollisuus tämän jälkeen kuten yllä.

Kilpailumaksu on kilpailijoille

  • ES Cup -kilpailujen osalta 25 € / päivä (2 kilpailua) tai 20 € / päivä (1 kilpailu)

  • Aluemestaruuskilpailuiden osalta 23 € / kilpailu.

    Jälki-ilmoittautuneilta voidaan periä 10€ lisämaksu.

Kilpailunjärjestäjä maksaa Ski Sport Finlandin kilpailusäännöissä määrätyn maksun Etelä Suomen alpille, 2 € / osallistunut seuran ulkopuolinen kilpailija/päivä. 


 

Lähtölistat ja tulokset

Kilpailijat arvotaan sarjoittain yhtenä ryhmänä. Jälki-ilmoittautuneet laskevat sarjansa viimeisinä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäisen kilpailun ensimmäinen kierros lasketaan sarjoittain lähtönumerojärjestyksessä ja toisen kilpailun ensimmäinen kierros lähtönumeroittain käännetyssä järjestyksessä kuitenkin siten, että jälki-ilmoittautuneet ovat laskevat viimeisinä ilmoittautumis­järjestyksessä. Toinen kierros lasketaan aikojen mukaan käännetyssä järjestyksessä siten, että 30 nopeinta laskijaa käännetään.

Ensimmäisten kierrosten lähtölistat tulee julkaista järjestävän seuran nettisivuilla viimeistään kilpailua edeltävänä perjantaina klo 18.

Lopulliset tulokset, jossa kaikki kilpailijat ovat mukana, ladataan kilpailujen jälkeen web-järjestelmään sekä toimitetaan sähköpostilla ES Alpille (kristiinasilver@gmail.com) sekä Ski Sport Finlandille kilpailupäivän kuluessa. Tulosteissa on oltava pääsponsorien nimet ja logot.

Cup-pistelaskentaa varten tuloksista poistetaan kilpailijat, jotka eivät saa osallistua kokonaiscupiin ja kilpailijoiden sijoitukset korjataan vastaavasti. Kilpailu­päivien tulokset toimitetaan kilpailuohjeessa mainitulla tavalla cupin pistelaskusta vastaavalle kisaviikonlopun sunnuntaina.


 

Poikkeukset Ski Sport Finlandin ja FIS:n kilpailusääntöihin

Kilpailuissa noudatetaan SSF:n ja FIS:n kilpailusääntöjä seuraavin poikkeuksin:

  • Ensimmäisellä kierroksella hylätyt tai keskeyttäneet kilpailijat voivat laskea kilpailun ulkopuolella toisen kierroksen laskun oman sarjansa viimeisinä ellei kilpailukutsussa ole muuta ilmoitettu.

  • Kahden kilpailun päivinä ensimmäinen ja toinen kierros voidaan laskea samalla radalla jolloin kierrosten välissä ole erillistä rataan tutustumista. Yhden kilpailun päivänä ja aikataulun salliessa lasketaan molemmat kierrokset omilla radoillaan.

  • Lähtöjärjestyksen määräytymisessä noudatetaan näitä sääntöjä.

  • Kilpailunjärjestäjä arpoo lähtönumerot ilman kilpailutuomarin valvontaa. Kilpailutuomarin tulee tarkistaa arvonnan tulos. Joukkueenjohtajien kokouksessa todetaan arvonnan ajankohta, esitellään lähtöjärjestys ja merkitään pöytäkirjaan.
  • Kilpailuissa aika voidaan ottaa yhdellä ajanottolaitteistolla, mutta kilpailun­järjestäjällä on oltava varajärjestelmä, joka voidaan viivytyksettä ottaa käyttöön. Mikäli varajärjestelmä otetaan käyttöön, jury päättää, pitääkö käynnissä oleva sarja uusia.
  • Kilpailuissa ei oteta käsiaikaa, mikäli kilpailijan laskulle ei saada aikaa, hän saa uusintalaskun.

 

Palkinnot ja pistelaskenta

ES Alppi vastaa palkintojen hankkimisesta. Kilpailuissa palkitaan sarjoissa U10 - U16 vähintään 6 parasta ja sarjassa YL vähintään 3 parasta. U8 -sarjassa palkitaan kaikki osallistujat mitalilla.

Sarjoissa U10 - U16 jaetaan kunkin sarjan johtajalle omaksi johtajanliivi.

Etelä-Suomen alppi vastaa johtajanliivien hankinnasta, osakilpailuiden ja kokonaiscupin palkinnoista sekä aluemestaruus­ palkinnoista. Es-alppi laskuttaa järjestävää seuraa palkinnoista jälkikäteen.


Tasapisteillä olevien kilpailijoiden järjestyksen ratkaisee sijoitusten paremmuus (eniten 1. sijoja, eniten 2. sijoja jne.). Mikäli kilpailijoiden sijoitusten paremmuuksissa ei ole eroa, sijoitus jaetaan.

Paras seura palkitaan viiden parhaan urheilijan yhteispisteiden mukaan.

Yksittäisestä kilpailusta annetaan pisteitä maailmancupissa käytettävällä piste­lasku­­kaavalla

 

Sija

Pist.

Sija

Pist.

Sija

Pist.

1

100

11

24

21

10

2

80

12

22

22

9

3

60

13

20

23

8

4

50

14

18

24

7

5

45

15

16

25

6

6

40

16

15

26

5

7

36

17

14

27

4

8

32

18

13

28

3

9

28

19

12

29

2

10

26

20

11

30

1

 


 

Kilpailutuomari

Kilpailun juryn muodostavat TD, jos sellainen on kilpailuun määrätty, kilpailun johtaja sekä kilpailutuomari. TD on juryn puheenjohtaja ja jos TD:tä ei kilpailussa ole, kilpailu­tuomari toimii puheenjohtajana.  Jos kilpailuissa ei ole TD:tä, suositellaan, että kilpailuun nimetään apulaistuomari.

Järjestäjä huolehtii, että on kilpailuihin saadaan koulutettu seuran ulkopuolinen tuomari. Kilpailun tuomari tulee olla nimettynä viimeistään viikkoa ennen kilpailua.  Kilpailutuomari on ilmoitettava ES Alpille.  Kilpailu­tuomari vastaa sijaisen hankkimisesta, mikäli on estynyt osallistumaan.

Kilpailutuomarin on täytettävä tuomariraportti ja toimitettava viikon kuluessa ES alpille ja kilpailun järjestäjälle.

Etelä-Suomen alppi ylläpitää listaa pätevistä kilpailutuomareista.

Tuomarille maksetaan 50 € korvaus/päivä.


 

Yhteyshenkilöt

Web-master ja cup-laskenta:

Herkko Saksman, herkko.saksman>atmerkki>gmail.com

Lisätiedot:

esalppi>atmerkki>gmail.com

Ski Sport:

minna.karhu>atmerkki>skisport.fi