Tuomarit

ES Cup Kilpailuohjeet kilpailutuomarille (päivitetty 13.11.2023)

 

Tutustukaa ES Cupin sääntöihin ja Ski Sport Finlandin kilpailusääntöihin!

Nämä ovat vain ohjeita, joiden tavoitteena on auttaa kilpailun järjestäjää ja joilla yhdenmukaistetaan ES Cupin käytäntöjä.

 

Ohje kilpailutuomareille ja kilpailun järjestäjille

 

Tutustukaa ES Cupin sääntöihin ja Ski Sport Finlandin kilpailusääntöihin 2023–2024.Nämä ovat vain ohjeita, joiden tavoitteena on auttaa kilpailun järjestäjää ja joilla yhdenmukaistetaan ES Cupin tuomarointikäytäntöjä.

Kilpailutuomari

SSF:n johdolla järjestetään vuosittain tuomarikoulutusta ja päivitystilaisuuksia. Jaana Karhila) ylläpitää listaa pätevistä ja kouluttautuvista tuomareista.

ES Alpin kisoissa (ei TD) jyryn muodostavat kilpailun johtaja sekä kilpailutuomari. Kilpailu­tuomari toimii juryn puheenjohtajana. Kun kilpailuissa ei ole TD:tä, suositellaan, että kilpailuun nimetään tuomarin avuksi apulainen. Apulainen voi olla virallinen alppituomari tai SSF koulutusputkessa oleva tuomari, joka ei ole vielä pätevöitynyt tuomariksi.

Järjestäjän vastuulla on huolehtia, että kilpailussa on seuran ulkopuolinen (pääsääntöisesti) tuomari. Kilpailun tuomari tulee olla nimettynä viimeistään viikkoa ennen kilpailua. Kilpailutuomari on ilmoitettava ES Alpille. Kilpailu­tuomari vastaa sijaisen hankkimisesta, mikäli on itse estynyt osallistumaan.

Kilpailutuomarin on täytettävä tuomariraportti ja toimitettava viikon kuluessa ES Alpille ja kilpailun järjestäjälle.

Tuomarille maksetaan järjestäjän toimesta 50 € korvaus/päivä.

Kilpailun läpivienti

Kilpailusäännöt eivät tunne uusintalaskua epäonnistuneen lähdön tai muun radan alkuosassa tapahtuneen virheen vuoksi.

Vaikka ensimmäinen ja toinen lasku lasketaan samalla radalla, tulee ensimmäisen laskun tulokset julkistaa, allekirjoittaa kilpailutuomarin pöytäkirja, laatia toisen kierroksen lähtölista ja pitää ensimmäisen kierroksen protestiaika. Jos ensimmäisellä kierroksella hylätyn laskijan hylkäyksestä on tehty protesti, voidaan laskijalle myöntää ehdollinen toisen kierroksen lasku oman sarjansa lopussa ja käsitellä protesti vasta toisen kierroksen jälkeen tai protesti voidaan käsitellä ennen toisen kierroksen lähtöjärjestyksen vahvistamista.

SSF:n 2023–2024 kilpailusäännöissä (42.2 §) todetaan, että jos laskijan vauhti pysähtyy kokonaan (esim. kaatumisen seurauksena), hän ei enää saa jatkaa suoritustaan lajista riippumatta. Koskee myös vauhdin pysähtymistä pujottelussa (SL).

Rangaistukset/huomautukset

Tuomari keskustelee ensisijaisesti urheilijan (jojo) kanssa epäurheilijamaisesta käytöksestä. Tämän jälkeen päätetään jääkö asia huomautukseen vai aiheuttaako asia muita toimenpiteitä.

Kilpailuvarusteiden paiskomisesta tai muusta vastaavasta epäurheilijamaisesta käytöksestä suositellaan rangaistukseksi lähtönumeron huonontamista, ellei käyttäytyminen anna aihetta ankarampiin seuraamuksiin. Lähtönumerorangaistus koskee kyseisen kilpailupäivän jäljellä olevia lähtöjä sekä seuraavaa ES-Cupin osakilpailua. Tuomari ilmoittaa rangaistuksesta seuraavan kilpailun kilpailunjohtajalle.

Muilla kuin merkityillä poistumispaikoilla hissistä poistuminen aiheuttaa vaaraa muille laskijoille ja voi aiheuttaa hissille toimintahäiriöitä. Mikäli kilpailun järjestelyt (esim. lähtöpaikan sijainti) houkuttelee tällaiseen käyttäytymiseen, on asia syytä ottaa puheeksi joukkueenjohtajien kokouksessa. Kun asiasta on varoitettu, kilpailija voidaan sulkea kilpailusta turvallisuuden vaarantamisen perusteella.

Mikäli kilpailija ei ole lunastanut asianmukaista hissilippua, on tämä epäurheilijamaista käytöstä, josta kilpailija voidaan sulkea kilpailusta. Hiihtokeskuksella on tämän lisäksi oikeus periä omien sääntöjensä mukainen korvaus.