Tuomarit

ES Cup Kilpailuohjeet kilpailutuomarille

Tutustukaa ES Cupin sääntöihin ja Ski Sport Finlandin kilpailusääntöihin!

Nämä ovat vain ohjeita, joiden tavoitteena on auttaa kilpailun järjestäjää ja joilla yhdenmukaistetaan ES Cupin käytäntöjä.

Kilpailutuomari

Kilpailun juryn muodostavat TD, jos sellainen on kilpailuun määrätty, kilpailun johtaja sekä kilpailutuomari. TD on juryn puheenjohtaja ja jos TD:tä ei kilpailussa ole, kilpailu­tuomari toimii puheenjohtajana.  Jos kilpailuissa ei ole TD:tä, suositellaan, että kilpailuun nimetään apulaistuomari. ES-alpin kouluttama apulaistuomari kurssin käynyt kelpaa kilpailutuomariksi.

 

ES Alppi ylläpitää listaa pätevistä tuomareista.

Järjestäjä huolehtii, että on kilpailuihin saadaan koulutettu seuran ulkopuolinen tuomari. Kilpailun tuomari tulee olla nimettynä viimeistään viikkoa ennen kilpailua.  Kilpailutuomari on ilmoitettava ES Alpille.  Kilpailu­tuomari vastaa sijaisen hankkimisesta, mikäli on estynyt osallistumaan.

Kilpailutuomarin on täytettävä tuomariraportti ja toimitettava viikon kuluessa ES alpille ja kilpailun järjestäjälle.

Tuomarille maksetaan 50 € korvaus/päivä.

Kilpailun läpivienti

 

Kilpailusäännöt eivät tunne uusintalaskua epäonnistuneen lähdön tai muun radan alkuosassa tapahtuneen virheen vuoksi.

Vaikka ensimmäinen ja toinen lasku lasketaan samalla radalla, tulee ensimmäisen laskun tulokset julkistaa, allekirjoittaa kilpailutuomarin pöytäkirja, laatia toisen kierroksen lähtölista ja pitää ensimmäisen kierroksen protestiaika. Jos ensimmäisellä kierroksella hylätyn laskijan hylkäyksestä on tehty protesti, voidaan laskijalle myöntää ehdollinen toisen kierroksen lasku oman sarjansa lopussa ja käsitellä protesti vasta toisen kierroksen jälkeen tai protesti voidaan käsitellä ennen toisen kierroksen lähtöjärjestyksen vahvistamista.

Päivitetyissä FISin kilpailusäännöissä (§661.4.1) todetaan, että jos laskijan vauhti pysähtyy täysin esim. kaatumisen seurauksena muissa lajeissa kuin pujottelussa, hän ei enää saa jatkaa suoritustaan. Pujottelussa laskija voi jatkaa suoritustaan jos hän ei häiritse seuraavaa laskijaa.

Rangaistukset

Kilpailuvarusteiden paiskomisesta tai muusta vastaavasta epäurheilijamaisesta käytöksestä suositellaan rangaistukseksi lähtönumeron huonontamista, ellei käyttäytyminen anna aihetta ankarampiin seuraamuksiin. Lähtönumerorangaistus koskee kyseisen kilpailupäivän jäljellä olevia lähtöjä sekä seuraavaa ES-Cupin osakilpailua. Kilpailutuomari ilmoittaa rangaistuksesta seuraavan kilpailun kilpailunjohtajalle. Kilpailutuomari ensisijaisesti keskustelee urheilijan kanssa epäurheilijmaisesta käytäksestä, jonka jälkeen mahdolinen rangaistus annetaan.

Muilla kuin merkityillä poistumispaikoilla hissistä poistuminen aiheuttaa vaaraa muille laskijoille ja voi aiheuttaa hissille toimintahäiriöitä. Mikäli kilpailun järjestelyt (esim. lähtöpaikan sijainti) houkuttelee tällaiseen käyttäytymiseen, on asia syytä ottaa puheeksi joukkueenjohtajien kokouksessa. Kun asiasta on varoitettu, kilpailija voidaan sulkea kilpailusta turvallisuuden vaarantamisen perusteella.

Mikäli kilpailija ei ole lunastanut asianmukaista hissilippua, on tämä törkeää epä­urheiljamaista käytöstä, josta tulee rangaista sulkemalla kyseinen kilpailija kilpailusta. Hiihtokeskuksella on tämän lisäksi oikeus periä omien sääntöjensä mukainen korvaus.