Ohjeita liittyen järjestämiseen

ES Cup kilpailuohjeet kilpailun järjestäjille

 

Tutustukaa ES Cupin sääntöihin ja Ski Sport Finlandin kilpailusääntöihin! Nämä ovat vain ohjeita, joiden tavoitteena on auttaa kilpailun järjestäjää ja joilla yhdenmukaistetaan ES Cupin käytäntöjä.

Viimekädessä kilpailuiden järjestäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu SSF:n lomakkeella seura kohtaisesti. Kilpailukutsussa löytyy tarkemmat ohjeet kisan järjestäjiltä/ määräajat.

Skisportin kilpailusääntöjen mukaan vain seurat voivat ilmoittaa kilpailijat kilpailuihin. Tämä koskee myös jälki-ilmoittautumisia.  Jälki-ilmoittautuneista seura voi periä 10€ lisämaksun.

Ulkomaalaiset kirjataan kisajärjestelmään lisenssinumeroilla 999999xx, jossa xx on juokseva numero 00 – 99.


Mikäli käytössö on Qsport-ohjelmisto, siihen ilmoittautumiset saa helpoiten muokkaamalla excelistä csv-tiedoston, jossa on seuraavat sarakkeet:

SHLID; FirstName; LastName; BirthYear; Sex; Club; Series

SHLID = lisenssinumero

BirthYear = Syntymävuosi nelinumeroisena

Sex = sukupuoli M tai N

Club = seuran lyhenne

Series = sarja kilpailukutsussa esitetyllä tavalla (esimerkiksi M12)


 

Dokumenttien nimeäminen

 

Yhtenäinen nimeäminen selkeyttää tulosten käsittelyä edelleen cupin kokonaistilanteen päivittämisessä.

 

Kilpailukutsu ja muutokset

Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi olisi hyvä kertoa hissilippujen hinnat ja ostotavat.

Kilpailukutsussa on oltava riittävät ajo-ohjeet kilpailutapahtuman parkkipaikalle. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan ilmoitetaan miten paikkatieto ilmoitetaan navigaattorille. Rinteen postiosoite ei välttämättä ohjaa riittävästi ja eräissä hiihto­keskuksissa on useita parkkipaikkoja ja rinteitä.

Muutoksista kilpailukutsuun tulee ilmoittaa sääntöjen mukaisesti.

 

Kilpailumateriaali

ESA:n kilpailumateriaali käsittää

·       10 = kpl B-suojaverkkoja

·       patjat maalin suojaksi

·       punaiset liivit (toimitettaan erikseen kisapaikalle)

·       numero- ja toimitsijaliivit

·       mahdolliset arvottavat palkinnot

·       sponsorien mainosmateriaalit

Kaikki materiaali kuljetetaan ESA:n omassa kuomullisessa peräkärryssä. Kärryn avaimineen noutaa aina seuraavan kilpailun järjestäjä edellisen kilpailun järjestäjältä.

Peräkärryn vastaanottava henkilö/seura tarkistaa peräkärryn sisällön, joka omalla allekirjoituksella näin vahvistetaan. Puutteista on ilmoitettava välittömästi ES alpille. Tarvittaessa seura pesee numeroliivit, mikäli ovat sen tarpeessa.

Materiaalia olisi hyvä säilyttää lämpimissä sisätiloissa, jolloin varmistetaan että tavarat ovat kuivia.

Markkinointimateriaali asetetaan esille maalin läheisyyteen. Huomaa, että ESA:n kilpailuissa tulee käyttää ESA:n liivejä sekä markkinointimateriaali tulee asentaa kilpailun ajaksi kilpailupaikalle. Markkinointimateriaali pitää muistaa purkaa kärryyn kisan jälkeen!

Punaiset johtoliivit jaetaan vain sarjojen U8-U16 ensimmäisen kierroksen johtajille.  Samalle laskijalle ei anneta kahta johtoliiviä / kilpailupäivä.

 

Turvallisuus

Järjestäjän on huolehdittava siitä että on tarpeeksi radankunnostajia ja kalustoa käytettävissä. Radat on verkotettava ja kunnostettava siten että turvallisuus on taattu. Järjestäjä on velvollinen ohjeistamaan radankunnostajat. Verkotuksessa ja radan merkkauksessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota maalialueen turvallisuuteen, koska sen läheisyydessä on katsoja ja liikennettä hisseille sekä rata-alueen läheisyydessä oleviin kiinteisiin esteisiin kuten hissi- tai valaisin­tolppien suojaamiseen. Järjestäjän on myös huolehdittava, että ulkopuolisten päästy rata - alueelle on estetty.

 

Kilpailu- ja tulostiedostot

Lopulliset tulokset, joissa kaikki kilpailijat ovat mukana,   toimitetaan sähköpostilla ES Alpille sekä Ski Sport Finlandille.

Cup-tuloksiin vain Etelä-Suomen kilpailijat !

Kilpailut ovat kansallisia kilpailuja eli niihin voi osallistua kuka tahansa, kenellä  on voimassa oleva lisenssi/skipassi sekä edellä mainituin edellytyksin myös ulko­maalaiset kilpailijat. Etelä-Suomen aluecupiin saavat osallistua alueen ulkopuoliset seueat sekä ulkomaalaiset.Kaikilla pitää olla voimassa kilpailulisenssi.Heidän tuloksia ei huomioida kokonaispisteissä, mutta palkitaan oman suorituksen mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että cup-pistelaskentaan toimitettavat kilpailu­tulosteet muokataan siten, että tuloksista poistetaan ulkomaalaiset sekä jäsenseurojen ulkopuoliset kilpailijat ja lasketaan uudestaan.

Muokattu tiedosto toimitetaan sähköpostilla anu.tamminen@icloud.com

Kilpailuhin liittyvät lomakkeet voit ladata tämän sivun alalaidasta.

 

Kilpailutuomari

Kilpailun juryn muodostavat TD, jos sellainen on kilpailuun määrätty, kilpailun johtaja sekä kilpailutuomari. TD on juryn puheenjohtaja ja jos TD:tä ei kilpailussa ole, kilpailu­tuomari toimii puheenjohtajana.  Jos kilpailuissa ei ole TD:tä, suositellaan, että kilpailuun nimetään apulaistuomari. Etelä-Suomen alpin kouluttamat apulaistuomarikoulutuksen käynyt voi toimia kilpailutuomarina.

Järjestäjä huolehtii, että on kilpailuihin saadaan koulutettu seuran ulkopuolinen tuomari. Kilpailun tuomari tulee olla nimettynä viimeistään viikkoa ennen kilpailua.  Kilpailutuomari on ilmoitettava ES Alpille.  Kilpailu­tuomari vastaa sijaisen hankkimisesta, mikäli on estynyt osallistumaan.

Kilpailutuomarin on täytettävä tuomariraportti ja toimitettava viikon kuluessa ES alpille ja kilpailun järjestäjälle.

Etelä-Suomen alppi ylläpitää listaa pätevistä kilpailutuomareista.

Tuomarille maksetaan 50 € korvaus/päivä.

 

ES-Alpin kilpailumaksun suorittaminen

Etelä-Suomen Alppi ry:lle tilitetään kilpailun jälkeen 2 € jokaista seuran ulkopuolista kilpailumaksun suorittavaa urheilijaa kohden. Tällä maksulla katetaan kilpailujärjestelmän ja -varustuksen kuluja. Huolehdithan siis tilityksestä.

 

 

 

MS Word -tiedostoSSF Kilpailuohjelma.docx (58 kB)
Kilpailuohjelma
MS Word -tiedostoSSF Kilpailutuomarin pöytäkirja.docx (38 kB)
Kilpailutuomarin pöytäkirja (word-dokumentti)
PDF-tiedostoSSF Kilpailutuomarin pöytäkirja.pdf (39 kB)
Kilpailutuomarin pöytäkirja (pdf versio)
PDF-tiedostoSSF porttituomarin pöytäkirja.pdf (142 kB)
Porttituomarin pöytäkirja
MS Word -tiedostoSSF Tuomariston päätös (ei protestia).docx (33 kB)
Tuomariston päätös (ei protestia)
MS Word -tiedostoSSF Tuomariston päätös (protesti).docx (30 kB)
Tuomariston päätös (protesti)
PDF-tiedostoulkomaalaisen_urheilijan_vastuunvapautustodistus.pdf (5 kB)
Ulkomaalaisen urheilijan vastuunvapautustodistus (pdf, 5 kB)
Tuntematon tiedostomuotoqsport_esa.zip (930 kB)
Qsport - datamanager -ohjelmisto kilpailujen tuloslaskentaa - päivitetty versio. Lataamalla hyväksyt käyttöoikeusehdot sekä vakuutat olevasi oikeutettu lisenssiin (ESA juridinen jäsenseura)
MS Word -tiedostoES alppi ohje kilpailunjärjestäjille.docx (41 kB)
Ohje kilpailunjärjestäjille
MS Word -tiedostoSSF_Kilpailusäännöt_2019-2020 - Alppi -.docx (317 kB)
PDF-tiedostopilkkoset_logo.pdf (773 kB)
Kauden 2019-2020 sponssilogo